Vaše penze II

Venture capital je v našem prostředí chápán jako středně až dlouhodobý kapitál/min 8-10 let a více/ investovaný formou soukromého kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture capital podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc (princip “chytrých peněz”). Nejčastěji se jedná o finanční a strategickou pomoc při rozvoji firmy. Forma odborné pomoci se u jednotlivých investic liší a záleží na investorovi a podniku, na jaké formě se společně dohodnou. Může jít o aktivní posílení týmu ve vrcholových manažerských pozicích nebo pasivní roli poradce ve finanční oblasti. Investor většinou firmu obohatí o kontakty, které mohou být přínosné v různých oblastech podnikání a při získávání nových zákazníků.Tím dochází k rozvoji firmy a postupné kapitalizaci vkladů investorů. S nárůstem kapitaliazece investice vzniká nesporný výnos investorů, který se realizuje následným prodejem takto zhodnocené firmy dalším potenciálním kupcům. Jsou vybírány firmy, které jsou na poli farmacie, potravin, energií a dopravy něčím výjimečné a neopakovatelné, jen taková investice splnuje ty nejlepší výnosy, které se v celoevropském průměru pohybují od 12-15% p.a. Protože se investuje do přímých podílů nezadlužených firem, jsou Vaše peníze dobře ochráněny před ztrátou. Takto spravují úspěšně svoje peníze velké finanční instituce v Německu. Dejte penězům smysl.

Insia BM s.r.o. Ing. Čestmír Irovský

člen sítě INSIA a.s. Běhounská 22, 602 00 Brno tel:  542 212 544  776 245 453 fax: 234 290 090

email: bm@insia.com

Hrozba insolvence

Z hlediska insolvence firem představuje Covid-19 časovanou bombu. Přestože se řada ekonomik pomalu probouzí

Číst dál...

Zaplatíme Vám Vaši fakturu

Insia a Cashbot spustily projekt platby jednotlivých faktur podnikatelům,

Číst dál...

Insia ASSISTANCE

Insia pro své klienty připravila vlastní nadstandardní asistenci

Číst dál...
všechny novinky